Visos pastatų priežiūros paslaugos

11. NAMO ATNAUJINIMO DARBAI

Atlikus investicijų plane nurodytus darbus ar jų dalį, parengiamas atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas.