Visos pastatų priežiūros paslaugos

13. KOMPENSACIJOS SUTEIKIMAS

Užbaigus vykdyti investicijų plane numatytus darbus, namo valdytojas pateikia VšĮ BETA prašymą suteikti valstybės paramą ir kitus VšĮ BETA nustatytus dokumentus.