Visos pastatų priežiūros paslaugos

2. INVESTICIJŲ PLANO PARENGIMAS

Namo valdytojas konkurso būdu atrenka Investicijų plano rangovą, parengia paslaugų pirkimo ataskaitą ir pateikia ją Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai (BUPA). BUPA įvertina ataskaitą ir jai pritaria. Tada namo valdytojas gali leisti atrinktam rangovui parengti investicijų planą.

Papildoma informacija:

Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas

Daugiabučio namo modernizavimo investicijų projekto deklaracija