Visos pastatų priežiūros paslaugos

5. INVESTICIJŲ PLANO TVIRTINIMAS BŪSTO SAVININKŲ SUSIRINKIME

Suderintas investicijų planas tvirtinamas daugiabučio namo būsto savininkų susirinkime arba balsuojant raštu (balsuoti raštu galima siunčiant registruotą laišką arba balsavimo biuleteniu).

Protokolų formos