Visos pastatų priežiūros paslaugos

7. BANKO SPRENDIMAS

Banko specialistai įvertina gautus dokumentus, VšĮ BETA pateiktus patvirtinimus bei kitą informaciją ir priima sprendimą dėl kredito suteikimo.

Papildoma informacija:

Nuoroda į AB Swedbank

Nuoroda į AB Šiaulių bankas

Bankų, teikiančių lengvatinius kreditus modernizavimo darbams raštai

A1-128, AB Swedbank, Dėl projekto administratoriaus teisių

A1-127, AB Šiaulių bankas, Dėl bedradarbiavimo