Visos pastatų priežiūros paslaugos

9. KREDITO SUTARTIES SU BANKU PASIRAŠYMAS

Pasirašęs rangos darbų sutartis, namo valdytojas kreipiasi į banko vadybininką ir visų būsto savininkų vardu pasirašo kredito sutartį.

Papildoma informacija:

  • Swedbank bankui teikiami dokumentai

Paraiska_paskolai_Jessica_20110309