Visos pastatų priežiūros paslaugos

1. NAMO ATNAUJINIMO PROCESO INICIJAVIMAS

Namo valdytojas* inicijuoja daugiabučio namo atnaujinimą. Gyventojų susirinkime namo valdytojas apibendrina informaciją apie namo būklę bei apžvelgia priemones, kuriomis galima pasiekti efektyvesnį energijos panaudojimą bei pateikia preliminarius skaičiavimus t.y. nurodo preliminarias darbų kainas, energijos bei finansų sutaupymo rodiklius. (Šiuos skaičiavimus gali atlikti UAB „ADMI“ darbuotojai).

*Namo valdytojas – bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantis fizinis asmuo ar daugiabutį namą administruojančios įmonės įgaliotas asmuo.

Papildoma informacija:

Pirmojo susirinkimo skelbimas
Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas
Pastatų rekonstrukcijos organizavimas ir technologijos