Sveikiname su artėjančiomis Šv. Velykomis!

ADMI Velykinis atvirukas

Šv. Velykų proga
linkime Jums laimės ir sveikatos,
ramybės ir džiaugsmo,
kūrybingumo ir sėkmės darbuose!!!

UAB „ADMI“ kolektyvo vardu sveikina
generalinis direktorius Vidas Paršeliūnas