Visos pastatų priežiūros paslaugos

Valymo skyriaus darbų vadovo (-ės)

Tavo užduotys:

  • Užtikrinti valymo skyriaus ūkvedžių, teritorijų prižiūrėtojų kokybišką darbą – darbų planavimas, delegavimas, priežiūra;
  • Prižiūrėti turimą spec. techniką, rūpintis bei planuoti įrangos atnaujinimu, papildymu pagal poreikį;
  • Prižiūrėti skyriaus automobilius;
  • Nuolatos palaikyti ryšį su vadovu dėl sprendžiamų klausimų eigos.

Tikimės, kad tu:

  • Turi vidurinį išsilavinimą su profesine kvalifikacija;
  • B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
  • Turi panašaus darbo patirties;
  • Esi atsakingas, gebi savarankiškai atlikti pavestas užduotis, o taip pat dirbti komandoje.