Visos pastatų priežiūros paslaugos

4. INVESTICIJŲ PLANO DERINIMAS SU VšĮ BETA

Parengtą ir aptartą investicijų planą namo valdytojas pateikia būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai. VšĮ BETA įvertina, ar investicijų planas atitinka teisės aktus, ir jį suderina.