Visos pastatų priežiūros paslaugos

Kaip prisijungti?

Prisijungimas prie Savitarnos sistemos:

Kliento numeris yra nurodytas Jūsų mokamajame pranešime/sąskaitoje.

Slaptažodis – trys pirmos didžiosios Jūsų gatvės pavadinimo raidės bei namo ir buto numeris, pvz.: Įsruties g. 6-80 buto slaptažodis ĮSR680, Karaliaučiaus g. 16C-8, slaptažodis KAR168, Šviesos g. 18-20, slaptažodis ŠVI1820; V. Žalakevičiaus g. 30-1, slaptažodis VŽA301; Igno Šimulionio 3-200, slaptažodis IGN3200.

Jeigu jums nepavyksta prisijungti, darbo metu kreipkitės tel. (8 5) 200 1125 arba rašykite mums el. p.: info@admi.lt