Visos pastatų priežiūros paslaugos

RENOVUOJAMI DAUGIABUČIAI NAMAI

UAB „ADMI“ atnaujinami (renovuojami) daugiabučiai namai

 

Atnaujinimo (modernizavimo) programos tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.

Finansavimo šaltinis – Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis iš Europos regioninės plėtros fondo.

ES daugiabučių namų atnaujinimas

 

 

UAB „ADMI“ šiuo metu atnaujinami (renovuojami) daugiabučiai gyvenamieji namai:

Algirdo g. 9, Vilnius

Architektų g. 168, Vilnius

Kalvarijų g. 286, Vilnius