Visos pastatų priežiūros paslaugos

TERMOVIZINIAI TYRIMAI

Termovizoriai – tai įrenginiai, gebantys per atstumą fiksuoti infraraudonosios spinduliuotės intensyvumo pasiskirstymą kūno paviršiuje.

Termoviziniu tyrimu galima greitai pamatyti pastato problemines vietas, įvertinti esančios problemos svarbą matuojant temperatūrą bei imtis prevencinių priemonių susidariusiai situacijai pašalinti. Taip taupomas aptarnaujančio personalo laikas ir sumažinama tikimybė, kad kas nors bus praleista. Žinant problemines vietas ir jų svarbą, galima planuoti remontų eigą, tikslingai suplanuoti reikalingas aptarnavimui lėšas ir sumažinti jų įtaką pastatui.

Termovizija taikoma: pastatų tikrinime, energetikoje, elektros tiekimo sistemose, mechanikoje ir kitose šakose.

Pastatų termoviziniai tyrimai tai butų, daugiabučių namų, tikrinimas.

Atliekant termovizinį tyrimą galima pamatyti visus pastatų šiluminės izoliacijos trūkumus, statybos darbų broką, kiekybiškai įvertinti atskirų zonų šilumos nuostolius, aptikti inžinerinių sistemų defektus. Termovizinis tyrimas nepamainomas vertinant šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir susidėvėjimą.

Svarbu: atliekant pastatų termovizinį tyrimą, lauko ir vidaus temperatūros skirtumas turi būti 10–15 laipsnių, todėl termoviziniai tyrimai atliekami žiemos sezono metu.

Energetikoje termoviziniai tyrimai leidžia nustatyti inžinerinių sistemų defektus ar trūkumus. Taikoma garo ir karšto vandens tiekimo sistemose nustatant pačių vamzdynų izoliacijos pažeidimo vietas; šildymo sistemos grindyse ir sienose defektinių vietų nustatyme; sienose ar grindyse esančios, centrinės šildymo sistemos vamzdžių tikslios vietos radimas bei kitos panaudojimo sferos, kuriose galima nustatyti temperatūrų skirtumą.

Elektros tiekimo sistemose termoviziniu tyrimu pagal įkaitimus nustatomi galimi sutrikimai elektros grandinėse: blogi kontaktai ar jungiančiųjų dalių korozija, galios grandinės, komutavimo aparatai, srovės transformatoriai, rinklės, 0,4 kV galios kabelių įšilimo būklės įvertinimas. Atliekant elektros tiekimo sistemų tyrimą, nustatomi pastato elektros instaliacijos, pažeistų ir netvarkingų kontaktinių sujungimų defektai ir kitos potencialios problemos.

Paslauga teikiama mūsų įmonės administruojamiems daugiabučiams namams.