Visos pastatų priežiūros paslaugos

APIE MUS

Bendrovės „ADMI“ veikla apima pastatų priežiūros paslaugas visame Vilniaus mieste. Įmonė savo veikla siekia užtikrinti profesionalias, kokybiškas paslaugas bei nuolat tobulina teikiamų paslaugų kokybę.

Bendrovėje įdiegtos šiuolaikiškos pastatų ūkio valdymo programos, kurios leidžia pastatų ir būstų savininkams pateikti ketvirtines, metines ataskaitas pagal atskirus namus ar laiptines, darbų grupes. Suteikiama didesnė galimybė gauti informacijos apie mūsų paslaugas, numatomus darbus tolimesnei pastato priežiūrai bei sudaryti ateities poreikių planus.

2012 metais UAB „ADMI“ įdiegta ir sėkmingai veikia kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 (Lietuvos standarto statuso žymuo LST EN ISO 9001:2008), aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2004 (Lietuvos standarto statuso žymuo LST EN ISO 14001 : 2005) bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

UAB „ADMI“ dispečerinėje tarnyboje įrengta telefonų linija skirta tik klientams, kurios pranešimai įrašomi, esant reikalui analizuojami ir apibendrinami. Šis sprendimas leidžia užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę.

Įmonės administracija bei techninis skyrius puikiai pasirengę operatyviai vykdyti kasdieninius pastatų priežiūros darbus. Administravimo ir priežiūros darbus organizuoja ir vykdo atestuoti savo srities vadovai. Teisė vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą bendrovei suteikta LR aplinkos ministerijos atestatu Nr. 148. Įmonė eksploatuoja ir prižiūri pastatų inžinerinius tinklus, atlieka einamąjį remontą. Lietuvos Respublikos valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos atestatais Nr. T-0890 ir Nr. E-1549 suteikė UAB „ADMI“ teisę eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei elektros įrenginius. UAB „ADMI“ turi visų reikiamų kvalifikacijų specialistus, kurie turi tai patvirtinančius atestatus.

Bendrovės veikla yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.