Visos pastatų priežiūros paslaugos

BUHALTERINĖ APSKAITA

Tvarkome bendrijų buhalterinę apskaitą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir bendrijų apskaitos politika.

Mes užtikriname individualų kiekvieno kliento aptarnavimą. Bendrijos apskaitą tvarko ir jį konsultuoja specialiai paskirtas buhalteris. Teikdami paslaugas savo klientams, ypatingą dėmesį skiriame su jais susijusių duomenų saugumui bei konfidencialumui.

Buhalterinės apskaitos suvedimas nuo pirminių dokumentų iki balansų sudarymo:

 1. Pirkimų ir pardavimų registravimas;
 2. Banko ir kasos dokumentų registravimas;
 3. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita;
 4. Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 5. Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
 6. Kitos buhalterinės operacijos.

Bendrijos personalo apskaita ir administravimas.

 Ataskaitų, numatytų LR Vyriausybės įstatymais, ruošimas:

 1. Mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
 2. Statistinės ataskaitos;
 3. Kitos ataskaitos ir pažymos VMI, Sodrai.

Finansinių ataskaitų sudarymas bendrijos vadovybei:

 1. Pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
 2. Balanso ir Pelno (nuostolio) ataskaitos;
 3. Kitos ataskaitos pagal susitarimą.

Kitos buhalterinės paslaugos:

 1. Iki einamojo mėnesio 15 dienos pateikiame mokėjimo pranešimus ir sąskaitas;
 2. Bendrijos vadovybę konsultuojame buhalterinės apskaitos, mokesčių bei kitais su bendrija ir jos veikla susijusiais klausimais;
 3. Bendrijos nariams teikiame informaciją telefonu apie jiems suteiktas paslaugas ir skolas.

Teisininko paslauga – raginimų susimokėti uždelstas skolas ruošimas ir pateikimas bendrijos skolininkams, skolininkams nesumokėjus – dokumentų ruošimas teismui (papildoma paslauga).

Nauda bendrijai:

Kodėl esame geriau nei asmeninis buhalteris?

 • Komanda visada pasižymi didesne kompetencija, žinių kiekiu ir turima patirtimi nei vienas asmuo.
 • Didesnis efektyvumas – paprastas darbų perdavimas ir pasiskirstymas. Įmonė niekada neserga, neatostogauja, nedingsta be pateisinamos priežasties ar panašiai.
 • Už veiklą prisiimama atsakomybę ne tik pagal Darbo, bet ir pagal Civilinį kodeksą. Mūsų veikla griežtai kontroliuojama įstatymų, Jums suteikiamos didesnės garantijos, todėl yra daug mažesnė rizika patikėti buhalterinę apskaitą įmonei.
 • Esame juridinis asmuo, todėl santykiai yra dalykiški, objektyvūs ir ilgalaikiai. Tarp įmonių įmanomas abipusis komercinis bendradarbiavimas.
 • Samdant įmonę, Jums nekainuoja motyvacija.

Skirtingai nei samdant buhalterį, Jūs nemokate už:

 1. Kompiuterinės įrangos įsigijimą ir jos priežiūros išlaidas;
 2. Buhalterinės programos įsigijimą ir jos priežiūros išlaidas;
 3. Darbuotojo kvalifikacijos kėlimo kursus, atostogas, neinvestuojate į skatinimo ar motyvacijos sistemas;
 4. Kanceliarines prekes, pašto paslaugas, mokestinių pranešimų vokavimo išlaidas, telefoninių pokalbių, interneto paslaugų išlaidas.

Mūsų kaina už teikiamas paslaugas yra lanksti – atsižvelgiama į gaunamų pirminių dokumentų, darbuotojų, bendrijos narių bei juridinių asmenų skaičių ir kitą pateiktą informaciją.