Visos pastatų priežiūros paslaugos

8. RANGOVŲ ATRANKA

Namo valdytojas viešojo konkurso būdu konkurso būdu, pagal viešųjų pirkimų įstatymą atrenka specialistus, kurie atliks visus rangos darbus bei parengia pirkimo ataskaitą ir pateikia ją VšĮ BETA.

Rangos darbų sutarties bendrosios sąlygos

Rangos darbų sutartis

Kvietimas pateikti pasiūlymą

Konkurso sąlygų papildymas

Konkurso sąlygos

Kainos pasiūlymas