Informacija dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. V-453 nusprendžiama:

1) uždrausti parkuose ir kitose atvirose viešose erdvėse būriuotis didesnei nei 5 asmenų grupei;

2) įpareigoti parkuose ir kitose atvirose viešose erdvėse laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų ir trumpesnis nei 15 min. kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas);

3) uždrausti vaikų žaidimų aikštelėse vienu metu žaisti daugiau nei vienos šeimos vaikams.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 19 d. nutarimas Nr. V-453